Ponudba

Predavanja

svetovanja

lektoriranje

Priprava prireditev in vodenje

PREDAVANJA

Za šole

Šola je prostor, kamor prihajajo otroci z vsemi svojimi talenti, darovi, pa tudi z zlomljenimi krili zaradi nepredelanih bolečin, družinskih situacij in rodovnih vzorcev. Zato je njena vloga za družbo veliko večja kot le učenje posameznih predmetov in ocenjevanje. Šola je tista, ki lahko močno vpliva na razvoj vsakega otroka, hkrati pa pomaga družinam, da naredijo korak v spremembe, da razrešujejo odnose, bremena prednikov in vsi skupaj omogočimo otroku, da zaživi svoje najvišje potenciale. A žal nas o tem niso učili nikjer, zato želim s predavanji otrokom, staršem in strokovnim delavcem osvetliti to področje in jim predati svoja vedenja, da bomo vsi skupaj naredili korak v pravo smer.

Za podjetja

Podjetje, ki skrbi za svoje zaposlene, ki priznava pomembnost vsakega posameznika in skrbi zanj, bo zagotovo ustvarilo mogočnejšo zgodbo o uspehu. Zato je še kako pomembno, da se vsak posameznik zave sebe, razreši svoje težave, hkrati pa se znotraj podjetja zgradijo dobro odnosi na osnovi poznavanja resnice o sebi.

Za ostale skupine

Ne glede na to, kateri interesi nas povezujejo, je vsak posameznik tisti, ki lahko nekaj naredi zase, za boljše življenje – skupina pa je vedno čudovita podpora, zato želim v različne skupine prinesti svoja spoznanja o tem, kaj vse nas na naši poti lahko ustavlja, prinaša bolečine, težave in kako jih lahko razrešimo.

SVETOVANJE

Individualno

Skozi pogovor na individualnem svetovanju skupaj pregledamo, kaj osebo bremeni in skozi sporočila duše osvetlimo izvor težav. Osebo vodim v občutke in razreševanje. Zaradi lastnih izkušenj najlažje pomagam osebam, ki so doživele zlorabo, imajo občutek nezaželenosti, krivde, sramu …

Za družine

Skozi svoje delo v šoli sem dodobra spoznala dinamiko družin, predvsem prepad, ki se pojavi, kadar je potrebno razrešiti nepredelane odnose iz otroštva, ki mo jih prenesli na otroke. Pogosto se zgodi, da starši pobegnejo pred tem, kar pa močno bremeni in duši otroka. Pogosto se to kaže skozi težave v šoli, pa naj gre za uspešnost ali težave v odnosih z vrstniki, učitelji. Zato se največ lahko naredi, če se dela s celotno družino.

LEKTORIRANJE

Lektoriram diplomske in magistrske naloge, knjige  in vsa druga besedila. Prevzemam tudi lektoriranje za posamezna podjetja.

PRIPRAVA PRIREDITEV IN VODENJE

Od malih nog sem bila režiserka iger in nastopov, najprej za ulično druščino, kasneje za razred, 30 let pa sem ustvarjala prireditve na šoli in v kraju. Prav tako je bil mikrofon moj zvesti spremljevalec skozi vsa leta šolanja, poučevanje pa mi je omogočilo vsakodnevno stanje na »odru«.

Ob pomembnih dogodkih v vaši sredini sprejmem pripravo prireditve, ki jo tudi vodim.

X